Helga flyttat

25.06.2017 19:25

och vi väntar kull igen. Nya bilder och vikter för sita gången på Vikings kullen. Lycka till Floke och Helga.