Kattungar på gång

05.09.2018 18:11

Äntligen behagade fröken Sophia gå i löp. Hon är parad med Junior och kattungar väntas i oktober. Uppdaterat kattungar/planer sidan.