Loulabelle har tragiskt avlidit

14.05.2017 20:40

och vi lider med Patrik. Lagt in vikter på Floke och Helga och uppdaterat utställningsresultat från helgen.