Diplomerad uppfödare inom SVERAK

02.10.2015 15:58

2015-09-24 blev Annika godkänd på diplomeringstest 15-1050